Dodano: 19 sierpnia 2009
Jezioro znajduje się na południu ciągu trzech małych zbiorników, na zachód od miejscowości Talki i na północ od Orzysza.
powierzchnia 1,1 ha (Choiński 1991). 0,6 ha (Dynowski 2009).
klasa czystości Zarastający, silnie eutroficzny zbiornik.
dno Muliste.
dorzecze Pisa - Narew - Wisła.
dostępność Trudno dostępny ze względu na bagniste brzegi, szeroki pas roślinności szuwarowej i łozowiska.
ośrodki Brak.
kąpieliska Brak.
wypożyczalnie Brak.
brzegi Najbliższe otoczenie to łąki, pola i zabudowania wsi Talki. Brzegi łagodnie schodzą do wody i kończą się szerokim pasem roślinności szuwarowej z głównym udziałem trzciny.
miejscowość Talki, Pamry.
hobby Wędkarstwo. Zbiornik należy do obwodu rybackiego jeziora Talki Duże w zlewni rzeki Pisa, nr 12.
podsumowanie
dodatkowe informacje Tan niewielki, hydrologicznie zamknięty zbiornik ma owalny kształt. Niski stan wody stymuluje rozwój roślinności szuwarowej i intensywne zarastanie.
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl