Dodano: 14 maja 2011
Zbiornik znajduje się 2,7 km na południe od Giław, na wysokości 145,5 m n.p.m.
powierzchnia 3,2 ha (Choiński 1991). 3,5 ha (Dynowski 2011).
dno Muliste. Obficie porośnięte roślinnością zanurzoną, wśród której dominuje rogatek. W płytszych partiach występują nymfeidy (grążel, grzybienie, osoka, rdestnice). W tym małym zbiorniku spotkać można także coraz rzadsze ramienice.
dorzecze Kanał Giławy - Wardęga - Pisa - Wadąg - Łyna.
dostępność Zbiornik jest trudno dostępny. Pomostów brak.
ośrodki Brak.
kąpieliska Brak.
wypożyczalnie Brak.
brzegi Najbliższe otoczenie to zwarty kompleks leśny (bory świeże). Brzegi są wysokie i strome. Od zachodu w kierunku jeziora schodzą trzy wąwozy. Bezpośrednio nad brzegiem występują olchy i zarośla wierzbowe. Roślinność szuwarowa porasta brzegi miejscami szerokim pasem. Dominuje trzcina, turzyce, oczeret, pałka i gatunki charakterystyczne dla torfowisk niskich.
miejscowość Giławy, Gąsiorowo, Rusek Wielki.
podsumowanie
dodatkowe informacje Jezioro ma silnie wydłużony kształt. Jego długość wynosi 0,5 km, a szerokość 0,09 km. Zbiornik jest bezodpływowy. Na północy znajdują się podmokłe łąki, które graniczą z jeziorem Giławy.
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl