Dodano: 11 października 2007
Zbiornik znajduje się na wysokości 90,6 m n.p.m.
powierzchnia 19,5 ha (Choiński 1991).
dno Muliste.
dorzecze Struga - Drwęca.
dostępność Trudna ze względu na wysoki brzeg i pas turzycowisk.
ośrodki Brak.
kąpieliska Brak.
wypożyczalnie Brak.
brzegi Wysokie. Otoczone lasami mieszanymi, w bezpośrednim sąsiedztwie z dominacją brzozy, olchy i buka. Wokół jeziora pas szuwarów, o różnej szerokości z dominacją turzycowisk łanowych, trzciny i pałki szerokolistnej.
miejscowość Katarzynki, Radomno.
hobby Wędkarstwo.
miejsca Zabytki Iławy.
podsumowanie
dodatkowe informacje Rynnowy zbiornik, połączony niewielkim ciekiem w północnej części ze strumieniem (Struga), niosącym wodę do jeziora Radomno.
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl