Dodano: 23 października 2009
Zbiornik znajduje się na zachód od Ełku, w Chrzanowie, na projektowanym obszarze Natura 2000 (Jezioro Woszczelskie).
powierzchnia 7,34 ha (Dynowski 2009).
dno Wapienne, piaszczyste i żwirowe.
dorzecze Ełk - Biebrza - Narew - Wisła.
dostępność Dobrze dostępne od strony Chrzanowa.
ośrodki Brak.
kąpieliska Brak. Jest jedna dzika, piaszczysta plaża od strony Chanowa.
wypożyczalnie Brak.
brzegi Najbliższe otoczenie to pola i zabudowania Chrzanowa. Na zachodnim brzegu znajduje się działający taśmociąg i urządzenia wydobywające żwir. Wysokie, miejscami stromo schodzące do wody. Szuwar pałkowy i trzcinowy słabo wykształcony. Występuje wyspowo lub w postaci wąskiego pasa.
miejscowość Chrzanowo, Bienie.
hobby Rekreacja.
miejsca Jezioro Woszczelskie, zabytki Ełku.
podsumowanie
dodatkowe informacje Jest to niedawno powstały zbiornik w miejscu wyrobiska. W Chrzanowie znajduje się kopalnia żwiru, która eksploatuje kruszywo w najbliższej okolicy. W wyniku jej działalności powstały jeszcze dwa jeziora o charakterze stawowym.
Długość zbiornika wynosi 0,41 km a szerokość 0,26 km.
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl