Dodano: 23 marca 2009
Zbiornik znajduje się na południowy-wschód od Lubajn i na północny-zachód od Idzbarka, na SOOS Natura 2000 Dolina Drwęcy.
powierzchnia 3,47 ha (Dynowski 2008).
klasa czystości Zarastający, eutroficzny zbiornik, zasilany biogenami dostającymi się ze spływem powierzchniowym z okolicznych pól.
dno Muliste.
dorzecze Drwęca - Wisła.
dostępność Zbiornik trudno dostępny.
ośrodki Brak.
kąpieliska Brak.
wypożyczalnie Brak.
brzegi Najbliższe otoczenie to łąki i pola uprawne. Wokół brzegów szeroki pas roślinności szuwarowej. Dominuje szuwar pałkowy i turzycowy, a w nim osoka aloesowata, która zajmuje prawie połowę powierzchni wody.
miejscowość Lubajny, Idzbark.
miejsca Zabytki Ostródy.
podsumowanie
dodatkowe informacje Zbiornik ma kształt nerkowaty. Jego długość wynosi 0,27 km, a szerokość 0,15 km. W zachodniej części istnieje połączenie rowem melioracyjnym z rzeka Drwęcą.
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl