Dodano: 4 stycznia 2005
Zbiornik znajduje się na terenie Równiny Warmińskiej (Pobrzeże Gdańskie), na wysokości 18,9 m n.p.m.
powierzchnia 240 ha (1999r.).
głębokość Maks. - 10 m ; śr. - 4,8 m.
klasa czystości W 1999 r. WIOŚ po raz pierwszy przeprowadził badania tego zbiornika zaporowego. Do zbiornika dostają się Pasłeką podczyszczone ścieki z Płoskini. Zbiornik jest bardzo wrażliwy na degradację (poza klasą oceny), natomiast jego wody klasyfikowano jako I i II klasa czystości wód (to może być niemiarodajne, gdyż wody zbiornika wymieniane są w ciągu około 9 dni).
dorzecze Pasłęka.
ośrodki Pole biwakowe na północnym brzegu.
brzegi Wysokie i strome otoczone przez lasy i pola.
miejscowość Braniewo.
miejsca W północnej części jeziora, przy ujściu Pasłęki jaz piętrzący wodę i odcinający kanał ulgi.
podsumowanie
dodatkowe informacje Jest to zbiornik zaporowy.
Jezioro stanowi część rezerwatu - Ostoja bobrów na rzece Pasłęce.
Zbiornik zaporowy powstał w 1916 r. dzięki podpiętrzeniu wody w dolnym odcinku Pasłęki zaporą ziemną. Zbiornik stworzono w celach przeciwpowodziowych i energetycznych. Obecnie funkcjonuje elektrownia o mocy turbin 2 MgW. Pojemność całkowita jeziora wynosi 11,5 ml m3, a powodziowa 4 ml m3.
inne Powierzchnia zlewni całkowitej wynosi 2111,6 km2.
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl