Dodano: 7 listopada 2007
Zbiornik znajduje sie na wysokości 99,5 m n.p.m., na północny-wschód od Boreczna i południe od Jaśkowa.
powierzchnia 45,98 ha (Leyding 1959). 44 ha; 36,2 ha (Choiński 1991).
głębokość Maks. - 2,7 m; śr. - 1,2 m (Choiński 1991).
dno Muliste. W płytkich partiach zarośnięte roślinnością zanurzoną. W południowej części, porastają szerokim pasem nymfeidy.
dorzecze Iławka – Drwęca – Wisła.
dostępność Jezioro średnio dostępne. Dostęp do wody utrudnia silnie rozwinięta roślinność.
ośrodki Brak.
kąpieliska Brak.
wypożyczalnie Brak.
brzegi Pagórkowate i strome. W najbliższej okolicy niewielki kompleks lasów mieszanych i łąki. Wokół brzegów dominuje olcha, brzoza i krzewy wierzbowe. Roślinność szuwarowa jest słabo rozwinięta. Miejscami występuje niewielkimi płatami trzcina.
miejscowość Wielowieś.
miejsca Na zachodzie Iławski Park Pojezierza Iławskiego.
podsumowanie
dodatkowe informacje Jest to przepływowy, wydłużony zbiornik ułożony południkowo. Na północy istnieje połączenie z jeziorem Młynek, a na południu z jeziorem Dałby.
inne Po niemiecku nazywane jest Frauen See (1939), Waygarth, Wayggart (1470) (Leyding 1959).
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl