Dodano: 30 kwietnia 2009
Zbiornik znajduje się na terenie Welskiego Parku Krajobrazowego, na wysokości 134 m n.p.m.
powierzchnia 28,5 ha; 25,6 ha (Choiński 1991).
głębokość Maks. - 12,5 m; śr. - 6,4 m (Choiński 1991).
klasa czystości W 1998 roku wody tego jeziora zakwalifikowano do II klasy czystości oraz do II kategorii podatności na degradację (Krajewski i wsp. 2005). Okresowo występują masowe zakwity glonów.
dno Piaszczyste. Roślinność zanurzona słabo rozwinięta.
dorzecze Brynica - Drwęca - Wisła.
dostępność Dobrze dostępne od strony południowej. Istnieje kilka drewnianych pomostów wędkarskich. Większy pomost i miejsce do cumowania przy południowym brzegu od strony Piaseczna.
ośrodki Brak. Pensjonaty.
kąpieliska Plaża w Piasecznie i dzikie zejścia do wody.
wypożyczalnie W Piasecznie.
brzegi Najbliższe otoczeni to bory sosnowe i grądy. Nad brzegiem dominuje olcha z niewielkim udziałem brzozy i wierzby. Roślinność szuwarowa uboga. Miejscami brzegi porastają turzyce, ponikło, jeżogłówka i trzcina.
miejscowość Piaseczno, Lidzbark, Wlewsk.
hobby Wędkarstwo.
miejsca Zabytki Lidzbarka.
podsumowanie
dodatkowe informacje Jezioro jest długie na 0,9 km i szeroki na 0,6 km.
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl