Dodano: 11 maja 2009
Zbiornik znajduje się w Platynach, na zachód od Olsztynka i na wschód od Rychnowskiej woli, na wysokości 156,8 m n.p.m.
powierzchnia 44,4 ha (Leyding 1959). 46 ha (Choiński 1991). 42,9 ha (Dynowski 2009).
głębokość Maks. - 6,5 m; śr. - 3,7 m (Choiński 1991).
klasa czystości Eutroficzny zbiornik z częstymi zakwitami glonów. Narażony jest na zanieczyszczenia pochodzące ze spływów z okolicznych pól oraz na zanieczyszczenia bytowo-gospodarcze.
dno Muliste.
dorzecze Drwęca - Wisła.
dostępność Dobrze dostępne od strony Platyn. Istnieje kilka drewnianych pomostów wędkarskich.
ośrodki Brak.
kąpieliska Brak. Jedynie dzikie zejścia do wody.
wypożyczalnie Brak.
brzegi Najbliższe otoczenie topola, łąki i zabudowania Platyn. Nad brzegiem pas zadrzewień olchowych z niewielkim udziałem wierzby i brzozy. Wokół jeziora różnej szerokości (2 - 20 m) pas roślinności szuwarowej. Dominuje trzcina, pałka, jeżogłówka i manna.
miejscowość Platyny.
hobby Wędkarstwo.
miejsca Zabytki Olsztynka.
podsumowanie
dodatkowe informacje Zbiornik ma wydłużony kształt. Jego długość wynosi ponad 1 km a szerokość ponad 0,5 km.
inne Inne nazwy to Platteiner See (1923), Platten (1363) (Leyding 1959).
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl