Dodano: 14 maja 2011
Zbiornik znajduje się w Ponarach, 1,8 km na północny-zachód od Boguchwał, na wysokości 104,6 m n.p.m.
powierzchnia 114 ha (Dynowski 2011).
głębokość Maks. - 18,2 m (Krajewski i wsp. 2005).
klasa czystości Wody tego jeziora oceniono na pogranicze II i III klasy czystości (Krajewski i wsp. 2005).
dorzecze Miłakówka - Pasłęka.
dostępność Średnio dostępne ze względu na szeroki pas roślinności szuwarowej. Najlepszy dostęp od północy, w Ponarach, gdzie jest kilka pomostów.
ośrodki Brak.
kąpieliska Brak.
wypożyczalnie Brak.
brzegi Najbliższe otoczenie to lasy (grądy i bory mieszane), łąki i tereny otwarte oraz zabudowa Ponar. Brzegi są pagórkowate i łagodnie opadające do wody, miejscami strome. Pas roślinności szuwarowej osiąga miejscami szerokość 50 m.
miejscowość Ponary, Boguchwały.
hobby Wędkarstwo. Zbiornik należy do obwodu rybackiego jeziora Narie na rzece Narienka nr 1.
miejsca Zbytki Morąga (5 km na zachód).
podsumowanie
dodatkowe informacje Jezioro Ponary traktowane jest czasami jako północno-wschodnia zatoka jeziora Narie. Na południu istnieją dwa dopływy do Ponar, z jeziora Czarnego i z jeziora Trędla. Na północy jest jeden dopływ odwadniający tereny z okolicy Janowa i wsi Roje.
Obowiązuje tu zakaz używania jednostek pływających z silnikami spalinowymi, wprowadzony w drodze Uchwały Rada Powiatu na podstawie art.41 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz art.116 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl