Dodano: 2 lipca 2011
Zbiornik znajduje się 1 km na północ od Purdy. Na północnym-wschodzie graniczy z obszarem Natura 2000, SOOS Ostoja Napiwodzko-Ramucka (PLH280052).
powierzchnia 2,6 ha (Dynowski 2011).
dostępność Dostęp do wody utrudniony ze względu na rozwiniętą roślinność szuwarową. Pomostów brak.
ośrodki Brak.
kąpieliska Brak.
wypożyczalnie Brak.
brzegi Najbliższe otoczenie to pola uprawne i łąki. Brzegi są pagórkowate i łagodnie opadają do wody. Roślinność szuwarowa porasta brzeg pasem kilkumetrowej szerokości. Dominuje trzcina, pałka i ponikło.
miejscowość Purda, Pajtuny.
podsumowanie
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl