Dodano: 9 lipca 2011
Zbiornik znajduje się 2,4 km na zachód od Krzywonogi i 1,5 km na południe od Purdki, przy północnej granicy rezerwatu Jezioro Kośno i SOO Natura 2000 Ostoja Napiwodzko-Ramucka (PLH280052), w granicach OSOP Natura 2000 Puszcza Napiwodzko-Ramucka (PLB280007).
powierzchnia 1,74 ha (0,72 ha woda otwarta) [Dynowski 2011].
dno Muliste i torfiasto-muliste. W płytkich partiach porośnięte nymfeidami.
dorzecze Zbiornik bezodpływowy w dorzeczu Kośny.
dostępność Dobrze dostępny. Pomostów brak.
ośrodki Brak.
kąpieliska Brak.
wypożyczalnie Brak.
brzegi Najbliższa okolica to bory mieszane i świeże Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej oraz podmokłe łąki. Brzegi są pagórkowate i wysokie, łagodnie opadające do wody. Wokół zbiornika wytworzył się szeroki pas roślinności szuwarowej z dominacją turzyc i oczeretu oraz torfowiska niskie i przejściowe.
miejscowość Purdka, Krzywonoga, Purda.
miejsca Granica Warmii i Mazur w Łajsie (6 km na południowy-zachód).
podsumowanie
dodatkowe informacje Jest to niewielki, wytopiskowy zarastający zbiornik o charakterze dystrofu. Jego długość wynosi 0,17 km a szerokość 0,08 km.
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl