Dodano: 4 grudnia 2005
„Koniuszanka I” powstała w 1978 r. i jest rezerwatem przyrody nieożywionej
o powierzchni 24,00 ha. Została ona utworzona dla ochrony obszarów ze zjawiskiem sufozji. Napiwodzka Struga koło osady Rakarnia zanika, by „wypłynąć” ponownie
2 km dalej ze źródeł wysiękowych, jako strumień Koniuszanka. Szlak cieku podziemnego znaczą osuwiska, tzw. leje sufozyjne; około 1980 sufozja uległa zakłóceniu – zamulone zostały koryta cieków podziemnych [DĄBROWSKI, SZYMKIEWICZ 2004]. W rezerwacie tym występuje torfowisko pojezierne z przepływającym podziemnym potokiem Napiwoda. Rezerwat leży w gminie Nidzica. Jest oddalony o blisko 1 km od osady Moczysko położonej koło szosy Jedwabno – Nidzica. Po prawej stronie znajduje się miejsce zaniku strumienia,
w odległości zaś 1,5 km na północny zachód od osady – źródeł wysiękowych.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl