Dodano: 0 0000
Szumny Zdrój im. Kazimierza Sulisławskiego - rezerwat leśny o pow. 37,16 ha (w tym 5,71 ha ochrona ścisła) w GLPK. Utworzony został w 1958 r. dla ochrony zbiorowisk leśnych o charakterze naturalnym z rzadkimi i chronionymi gatunkami roślin zielnych na terenie i w otoczeniu niszy źródliskowej. Owa potężna nisza źródliskowa o stromych, miejscami urwistych zboczach oraz o kamienistym dnie, z licznymi źródłami, dającymi początek drobnym potokom jest największą osobliwością rezerwatu. Z dużym zróżnicowaniem morfologicznym terenu wiąże się bardzo duże zróżnicowanie roślinności. Charakterystyczną cechą rezerwatu jest masowe występowanie rzadkiego w tej części Polski czosnku niedźwiedziego. Z rzadkich i chronionych gatunków roślin występują tu m.in. wawrzynek wilczelyko, lilia złotogłów, storczyk Fuchsa.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl