Dodano: 3 lutego 2012
Rezerwat Galwica został powołany w 1958 roku (MP z 1958 r. Nr 14, poz. 89). Jest to rezerwat torfowiskowy, o powierzchni 81,72 ha, stworzony w celu ochrony roślinności torfowiskowej i ostoi ptactwa wodno-błotnego. Dawno temu była to zachodnia zatoka jeziora Sasek Mały. Znajdują się tu rozległe torfowiska niskie i przejściowe oraz podmokłe lasy bagienne. Występują tu rzadkie gatunki flory (rosiczka, żurawina, wełnianka) i fauny (żmija, bielik, żuraw, bekas, słonka) charakterystyczne dla siedlisk wilgotnych i torfowiskowych.
Rezerwat znajduje się w granicach obszaru Natura 2000 (SOOS Ostoja Napiwodzko-Ramucka i OSOP Puszcza Napiwodzko-Ramucka), OChK Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej, na wschód od miejscowości Piduń i na zachód od Saska Małego.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl