Dodano: 0 0000
Rezerwat krajobrazowy o pow. 174,38 ha w GLPK. Obejmuje mezotroficzne jezioro Wlecz (24,8 ha), przyległe kompleksy łąkowe i torfowiskowe i otaczające lasy grądowe. Jezioro charakteryzuje się dużą przezroczystością (7,4 m). Jego osobliwością jest obfitość występowania ramienic. Wśród zbiorowisk leśnych dominuje rzadki grąd miodownikowy.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl