Dodano: 4 listopada 2004
Wędkarstwo (ichtiofauna rzeki to w większości szczupaki, wzdręgi, klenie, krąpie, ukleje i kiełbie. Odcinkami występuje okoń. Utrzymuje się też trochę płoci).
Dno silnie zarośnięte roślinnością podwodną.
szerokość Około 5 - 25 m.
głębokość Około 0,3 - 2 m.
źródła Jezioro Łajs
ujście Kanał Elżbiety na wysokości stawów hodowlanych w Patrykach. Dalej Kanałem Elżbiety, następnie Kanałem Kiermas uchodzi do Pisy Warmińskiej poniżej Barczewa.
dodatkowe informacje Wędkarstwo (ichtiofauna rzeki to w większości szczupaki, wzdręgi, klenie, krąpie, ukleje i kiełbie. Odcinkami występuje okoń. Utrzymuje się też trochę płoci).
Dno silnie zarośnięte roślinnością podwodną.
budowle Stary młyn w Pajtuńskim Młynie i stary młyn poniżej Pajtun.
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

cez cezary-ordon@wp.pl
13 maja 2005

opis ok z małymi poprawkami: chodowla ryb w Wojtkowiźnie nie istnieje i jest pomylona z chodowlą pstraga w Patrykach. Kanał Kiermasz to kanał KiermaS z gwary warmińskiej kiermas-odpust. W XIXw w miesjcu dzisiejszego rozlewiska z ujściami kanałów Elżbiety i Kiermas istniało spore jezioro nazywane Patryckim przez które przepływala Kośna i prowadziła dalej na północ do jezior Bogdańskiego Umląg i Kiermas oraz dalej do Pisy w Barczewie. Jezioro Patryckie osuszono a Kośnę zmieniono w dwa Kanały. Kanał Kiermas z grubsza poprowadzono starym korytem rzeki i odprowadzał wodę z łąk powstałych po jeziorze. Zupełnie nowym ciekiem jest Kanał Elżbiety zasilany głównie wodami dawnej Kośny. Powtórne zalanie łąk i zrobienie chodowli ryb w Patrykach zmienilo ten układ, kanał Elżbiety nie istnieje już za Klebarkiem Wielkim a wody z stawów rybnych odbiera kanał Kiermas. Pzdrawiam

ToKu
20 sierpnia 2003

Jedna z najpiknięjszych rzek na Warmii!!!

WP mrobak@wp.pl
10 sierpnia 2002

O tej rzece nie ma tu rzadnych wiadomości nie licząc tego, że w ogóle isnieje, więc i mój mało precyzyjny opis się przyda. Na mapie załączonej na tej stronie zaznaczony jest właściwie bezimmienny ciek, być może rzecywiście jest to rzeka Kośna, nie wiem. Wiem jednakże, że najciekawszy odcinek Kośnej zaczyna się od jej wypływu z jeziora Kośno. Wypływ ten znajduje się około 50 m na południe od drogi nr 53 między Olsztynem a Pasymiem, niedaleko leśniczówki Mendryny. Rzeka po przepłynięciu pod mostem meandruje leniwie poprzez gęsty las aż do miejscowości Purda leśna tworząc po drodze dwa zalewiska. Teren latem podczas niskiego stanu wód i suszy jest dostępny jednak jesienią i wiosną sytuacja wygląda dość marnie.
Średni spadek na tym odcinku wynosi 0,7 promila (0,7m na kilometr). Po przecięciu się z linią kolejową rzeka nie zmieniając swego leniwego charakteru wije się wśród pól i łąk kierując się w stronę wsi Purda. Na tym odcinku dostępu do brzegu bronią na większości długości nieprzebyte trzcinowiska.
Występuje ciekawe ptactwo wodne i drapieżne (nury, błotniaki, znajduje się też potencjalnie stanowisko orła bielika w pobliżu jeziora Purdzkiego). Z tego to właśnie jeziora do rzeki zaraz za betonowym mostem we wsi Purdka wpada mały cieczek Kośnik. Jest to w tej chwili bardzo zarośnięty rów, ale jak głoszą podania był niegdyś całkiem niezłym łowiskiem o bystrym nurcie.
Podążając dalej z nurtem rzeki dopływamy do drewnianego mostku. Tu jeśli mamy sprzęt pływający czeka nas przenoska, (szczególnie przy wysokim stanie wody). Gdy już poradzimy sobie z mostkiem czeka nas przeprawa przez trzcinowiska, które miejscami zarastają całą rzekę. Po pewnym czasie dopływamy do miejscowości Purda, gdzie na prawym brzegu znajduje się oczyszczalnia ścieków. Póżniej płyniemy dalej wśród pól i łąk, pod betonowym mostem na asfaltowej drodze. Tu szerokość rzeki zmniejsza się znacznie. Aż do osiągnięcia pułapu dużego zalewiska. Znajduje się tu szczupakowo wzdręgowe łowisko. Za spiętrzeniem w miejscowości Pajtuiński młyn rzeka całkowicie zmienia swój charakter. Staje się teraz bardzo płytka i dość wartka (spadek około 1,5 promila).
Zaraz za młynem znajduje się wyspa. Wśród leśnych zarośli i mokradeł rzeka bystrzynami płynie ku miejscowości Wojtowizna gdzie znajduje się chodowla ryb.
Trochę dalej zaraz za miejscowością Patryki rzeka rozdielona została na kanał Kiermasz i kanał Elżbiety. Tu trudno rozeznać, z powodu dość skomplikowanych połączeń i rozwiązań architektonicznych, jaki jest właściwie dalszy bieg. W każdym razie, kanał Elżbiety doprowadza wodę do gospodarstwa rybackiego, chodowli pstrąga w Patrykach, a następnie prowadzi nas do jeziora Wadąg (na północny - wschód od Olsztyna). Kanał Kiermasz przepływając przez jeziora Umląg i Kiermasz uchodzi do rzeki Pisy, która z kolei uchodzi do jeziora Wadąg, po wyplywie z którego przyjmuje tę samą nazwę.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl