Dodano: 17 października 2005
Szlak rozpoczyna się w Ramsowie nad jeziorem Dadaj. W całości przebiega przez krainę geograficzna Pojezierze Olsztyńskie. Wszystkie odcinki szlaku są oznakowane. Pierwszy odcinek rzeki nosi nazwę Dadaj i ma długość 5 km . Poza krótkim odcinkiem jest rzeka łatwą i niezbyt uciążliwą. W czasie suchego lata stan wody w niektórych miejscach może zmusić do holowania kajaka. Rzeka przepływa przez jeziora Tumiańskie i Pisz położonych w rozległej dolinie. Po wypłynięciu z jez. Pisz rzeka przyjmuje nazwę Pisa Warmińska, ma ona długośc 19 km i spokojnu nurt na całej długości. W Barczewie zasila ją w wodę kan. Kiermas. Za miastem Pisa w niektórych miejscach malowniczo meandruje. Wpada do wschodniej zatoki jeziora Wadąg, niedaleko od wsi Barczewko. Wypływa z tego jeziora w południowym krańcu południowego plosa. Od tej chwili aż do ujścia do Łyny prz północnej granicy Olsztyna nosi nazwę Wadąg i ma długość ponad 8 km. Wadąg jest rzeką łatwą z nurtem zróżnicowanym od wolnego po dość szybki, szczególnie wzdłuż północnej granicy administracyjnej Olsztyna. Szlak jest oznakowany na całej długości.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl