Dodano: 8 lutego 2011
konserwowany wiosną 2013 r. dobrze oznakowany: Szlak w sporej części widokowy z kilkoma stromymi podjazdami i zjazdami, dosyć długi, nie polecany bez przygotowania kondycyjnego, umożliwia przejazd pomiędzy Łuktą i Żabim Rogiem korzystając jedynie z bezpiecznych dróg gruntowych

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl