Dodano: 17 lutego 2011
Oznakowany w 2008 r. Składa się z 2km szlaku dojazdowego i pętli rozpoczynającej się i kończącej we wsi Dągi. Prowadzi częściowo drogami asfaltowymi, częściowo gruntowymi. Wymaga konserwacji.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl