Dodano: 0 0000
ubarwienie Sandacz grzbiet ma ciemny, zielonoszarawy, stopniowo jaśniejący w partiach bocznych. Boki jego mają barwę stalową, często ze złocisto zielonym połyskiem. Na tym tle odcina się od 8 do 12 ciemnych, poprzecznych smug. Strona brzuszna jest jasnobiaława. Na płetwach grzbietowych i ogonowej znajdują się szeregi ciemnych, smugowatych plamek. Płetwy piersiowe, brzuszne i odbytowa są jasne, bez plam.
występowanie Sandacz jest rybą typowo słodkowodną, ale żyje w słonawych zalewach oraz może przebywać okresowo w zatokach morskich o znacznym zasoleniu.
pokarm Skład pokarmu sandacza, zarówno narybku, jak i ryb dorosłych, nie jest jednakowy dla wszystkich populacji z różnych zbiorników wodnych. Głównym pokarmem sandacza są małe rybki, jak np. stynką, jazgarzem i ukleją oraz małym okoniem.
rozród Sandacz odbywa rozród w jeziorach, zalewach oraz rzekach. Miejsca rozrodu znajdują się w przybrzeżnych partiach zbiornika oraz na podwodnych wzniesieniach. Na terenie Polski rozród rozpoczyna się z końcem kwietnia i trwa przez cały maj do połowy czerwca. W jeziorach podgrzanych, w tzw. grupie jezior konińskich, rozród rozpoczyna się około miesiąc wcześniej. Za optymalną temperaturę rozrodu uważa się od 12 do 17C. Samice składają jaja w jednej porcji na dno "uformowanego gniazda". Najwięcej ryb przystępujących do rozrodu znajduje się w wieku trzech, czterech i pięciu lat.
rodzina okoniowate
rozwój Czas trwania rozwoju jaja od momentu zapłodnienia do masowego wylęgu jest zależny od temperatury wody. Sandacze na terenie Polski przystępują po raz pierwszy do rozrodu już w wieku 2 lat (1+), przy długości całkowitej, 30 cm. Większość sandaczy dojrzewa jednak w wieku od 3 do 4 lat (od 2+ do 3+). Płodność samic sandacza jest kształtowana przez warunki środowiska w jakich żyje populacja. Warunki środowiska mogą z roku na rok ulegać zmianie oraz, w wielu przypadkach, są specyficzne dla poszczególnych zbiorników.
piśmiennictwo

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl