Dodano: 0 0000
ubarwienie Grzbiet jest ciemny, prawie czarny z zielonkawym odcieniem, boki jaśniejsze, stalowozielone, brzuch biały lub sinobiały. Na bokach ciała znajdują się od 6 do 8 ciemnych smug, schodzących z grzbietu aż na boki. Pierwsza płetwa grzbietowa szara z czarną obwódką na górnej krawędzi.
występowanie Okoń zasiedla prawie całą Europę, północną Azję oraz północną Amerykę. W Polsce okoń należy do najczęściej spotykanych gatunków ryb, zasiedlając na terenie całego kraju niemal wszystkie zbiorniki wodne.
pokarm Skład pokarmu różnych populacji okonia zwykle nie jest podobny. Zależy od specyfiki zbiornika, składu gatunkowego oraz dostępności bytującej w nim fauny bezkręgowej i ryb.
Zależnie od aktywności organizmów - ofiar - jest on zróżnicowany w okresie całego roku. Narybek okonia żywi się planktonem i larwami owadów. Prędko staje się on drapieżnikiem polującym na młode ryby i wyjada ikrę złożoną na tarliskach.
rozród W wodach śródlądowych na terenie Polski rozród przypada na drugą połowę kwietnia do końca maja. W jeziorach podgrzanych (grupa jezior konińskich) odbywa się on o miesiąc wcześniej. Temperatura wody w okresie rozrodu wynosi od 6 do 22 . Są to granice, w obrębie których larwy są zdolne do życia. Dojrzałość płciową samce osiągają od 2 do 3 roku, a samice od 3 do 4 roku życia. Jaja składane są jeden raz w postaci długich wstęg na roślinności podwodnej, zatopionych krzakach itp. oraz bezpośrednio na kamiennym lub żwirowym dnie. Płodność okonia uzależniona jest zarówno od warunków środowiska, jak i od wielkości samicy.
rodzina okoniowate
piśmiennictwo

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl