Dodano: 4 stycznia 2010
powierzchnia 152 ha
głębokość Maks. - 2 m
dno Pokryte wielometrową warstwą osadu dennego.
dostępność Na wschodnim brzegu bagna. Zbiornik trudno dostępny. Wodę mozna zobaczyć od strony wsi Rudniki i Kamieniec.
ośrodki Brak.
kąpieliska Brak.
wypożyczalnie Brak.
brzegi Podmokłe, torfowiska i bagna. Linia brzegowa słabo rozwinięta, porośnięta roślinnością szuwarową.
miejscowość Kamieniec.
hobby Samo jezioro i przyległe bagna tworzy przepiękny rezerwat przyrody "Jezioro Gaudy".
dodatkowe informacje Zbiornik morenowy, długi na 2,5 km i szeroki na 1 km. Przez zbiornik przepływa Rzeka Liwa - wpada na zachodnim brzegu, a wypływa na wschodnim. W północnej części jeziora wpada niewielki ciek - Stara Rzeka.
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl