Dodano: 0 0000
Rezerwat torfowiskowy o pow. 182,39 ha w GLPK. Przedmiotem ochrony będzie roślinność torfowiskowa z licznymi gatunkami chronionymi. Obejmuje największy w woj. toruńskim kompleks torfowiska przejściowego (27 ha) z zanikającym jeziorkiem. Całość kompleksu otoczona jest lasami, wśród których dominują bory sosnowe, rzadziej mieszane. W miejscach wilgotnych występują różne postacie łęgu jesionowo-olszowego. Licznie występują rzadkie i chronione gatunki roślin, w tym m.in. gatunki reliktowe (turzyca strunowa, fiołek torfowy), widłak goździsty, spłaszczony i jałowcowaty, bagno zwyczajne, rosiczka okrągłolistna, narecznica grzebieniasta, pływacz drobny, starzec błotny.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl