Dodano: 27 czerwca 2005
Było to jedyne miejsce w Polsce, po II wojnie światowej gdzie zachowało się stanowisko bobrów europejskich.
Początkowy odcinek rzeki nosi nazwę Czarna do wysokosci jeziora Sejny. Przepływa przez jezioro: Sejwy, Sejny, Pomorze, Punia, Boksze, Szejpiszki, Płaskie, Białe, Gieret, Sztabinki, Berżniki, Iłgiełk, Kunis Zelwa, Wiłkokuk. Rzeka płynie szeroką doliną przez Puszczę Augustowską.
klasa czystości W 1999 r. WIOŚ w Białumstoku zakwalifikował wody rzeki Marychy do III klasy czystości. Główne źródła zanieczyszczeń to:
  • Gorzelnia Rolnicza w Sejnach
  • Spółdzielnia Mleczarska w Sejnach
  • Zakład Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej, Wodociągów i Kanalizacji – oczyszczalnia miejska w Sejnach
źródła Przy granicy Polsko-Litewskiej, kilka kilometrów w kierunku północnym od miejscowości Wołyńce.
dorzecze Czarna Hańcza - Niemen.
ujście Czarna Hańcza na Białorusi - lewobrzeżny dopływ.
dodatkowe informacje Było to jedyne miejsce w Polsce, po II wojnie światowej gdzie zachowało się stanowisko bobrów europejskich.
Początkowy odcinek rzeki nosi nazwę Czarna do wysokosci jeziora Sejny. Przepływa przez jezioro: Sejwy, Sejny, Pomorze, Punia, Boksze, Szejpiszki, Płaskie, Białe, Gieret, Sztabinki, Berżniki, Iłgiełk, Kunis Zelwa, Wiłkokuk. Rzeka płynie szeroką doliną przez Puszczę Augustowską.
zlewnia Całkowita powierzchnia zlewni w Polsce 410 km2.
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Paweł pfkatoja@wp.pl
15 grudnia 2006

Witam, mógłbym prosić o kontak jakiegośfotografa który bywa nad rzeczką ? Chciałbym prosić o kilka fotek tej rzeczki, i zasięgnąć informacji na temat rybostanu :) jakie gat w niej występują i na jakim odcinku ma charakter górski.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl