Dodano: 0 0000
Tło skrzydeł białe.
Samiec - na wierzchniej stronie górnego skrzydła występuje przyczernienie wierzchołka oraz pojedyncza ciemna plamka w okolicy komórki środkowej. Dolne skrzydła z wierzchu białe.
Samica - wierzch przedniego skrzydła oprócz zaciemnienia wierzchołka i plamki w okolicy komórki środkowej posiada dodatkową plamkę w okolicy brzegu dolnego. Dolne skrzydła białe z brudnoszarymi plamkami zwłaszcza w okolicy brzegu skrzydła.
Spód skrzydeł - u obu płci jest ubarwiony jednakowo. Górne skrzydła posiadają na białym tle żółtozielonkawą plamkę na wierzchołku i w okolicy komórki środkowej. Dolne skrzydło na spodzie zabarwione na zielonkawo z licznymi jasnymi plamkami.
systematyka Rząd: motyle (Lepidoptera)
Podrząd: wędzidełkowce (Heteroneura)
Nadrodzina: paziokształtne (Papilonoidea)
Rodzina: bielinkowate (Pieridae)
Podrodzina: bielinki (Pierinae)
Rodzaj: białawiec (Pontia)
wygląd Tło skrzydeł białe.
Samiec - na wierzchniej stronie górnego skrzydła występuje przyczernienie wierzchołka oraz pojedyncza ciemna plamka w okolicy komórki środkowej. Dolne skrzydła z wierzchu białe.
Samica - wierzch przedniego skrzydła oprócz zaciemnienia wierzchołka i plamki w okolicy komórki środkowej posiada dodatkową plamkę w okolicy brzegu dolnego. Dolne skrzydła białe z brudnoszarymi plamkami zwłaszcza w okolicy brzegu skrzydła.
Spód skrzydeł - u obu płci jest ubarwiony jednakowo. Górne skrzydła posiadają na białym tle żółtozielonkawą plamkę na wierzchołku i w okolicy komórki środkowej. Dolne skrzydło na spodzie zabarwione na zielonkawo z licznymi jasnymi plamkami.
występowanie Gatunek występuje lokalnie w całej Polsce. Można go spotkać na polach, łąkach i ugorach oraz na obrzeżach lasów.
pokarm Gąsienice żerują na roślinach z rodziny krzyżowych (Cruciferae), głównie na stuliszu (Sisymbrium) i rezeda (Reseda)
ochrona Gatunek umieszczony na Czerwonej Liście Zwierząt z kategorią: rzadki.
rozwój Motyle opuszczają osłony poczwarkowe pod koniec kwietnia. Samice składają jaja pojedynczo na kwiatach oraz liściach roślin żywicielskich. Stadium jaja trwa bardzo krótko, najczęściej niecałe 10 dni. Po tym czasie wylęgają się gąsieniczki, bardzo smukłe, barwy początkowo zielonej, z krótkimi włoskami, a następnie w miarę wzrostu zmieniają barwę na szarozielonkawą. Wówczas pojawiają się im na ciele liczne czarne brodawki i podłużne żółte linie biegnące wzdłuż boków ciała. Po około 30 – 40 dniach i kilku wylinkach gąsienice udają się na przepoczwarczenie. Poczwarki letniego pokolenia barwy zielonej typu przepasane nicią. Po kilkunastu dniach, tj. w okolicy początków lipca wylęga się drugie pokolenie motyli. Gąsienice tego pokolenia żerują do początków października i następnie udają się na przepoczwarzenie. Zimujące poczwarki drugiego pokolenia mają barwę brunatną. Wiosną kolejnego roku wychodzi z nich następne pokolenie motyli.
piśmiennictwo

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl