Dodano: 0 0000
jest ptakiem średniej wielkości. Miękkie upierzenie ma barwę brązową w ciemne i białe podłużne smugi. Od nasady dzioba biegnie czarny wąs. Dziób bąka jest prosty, długi: z wierzchu brunatny, a pod spodem żółty. Głowa osadzona na krótkiej, masywnej szyi w przeciwieństwie do czapli właściwych. Ogon ma również krótki, podobnie jak nogi, a skrzydła zaokrąglone i szerokie. Tęczówki złotawe. Młode są jaśniejsze z ciemniejszymi brązowymi pręgami i nie mają tak wyraźnych wąsów.
wygląd jest ptakiem średniej wielkości. Miękkie upierzenie ma barwę brązową w ciemne i białe podłużne smugi. Od nasady dzioba biegnie czarny wąs. Dziób bąka jest prosty, długi: z wierzchu brunatny, a pod spodem żółty. Głowa osadzona na krótkiej, masywnej szyi w przeciwieństwie do czapli właściwych. Ogon ma również krótki, podobnie jak nogi, a skrzydła zaokrąglone i szerokie. Tęczówki złotawe. Młode są jaśniejsze z ciemniejszymi brązowymi pręgami i nie mają tak wyraźnych wąsów.
występowanie przebywa w trudno dostępnych przybrzeżnych zaroślach z trzciną i szuwarami, na jeziorach, stawach, sztucznych zbiornikach, czy zarośniętych bagnach.
tryb życia najbardziej charakterystyczną cechą bąka jest jego sposób maskowania: w razie niebezpieczeństwa wyciąga szyję oraz dziób w pionie i … tym samym upodabnia się do trzciny! (w takiej sytuacji sprawdza się jego podłużne jasne i ciemne plamkowanie przypominające łodygi). A żeby jeszcze bardziej wtopić się w otoczenie kiwa szyją w takt kołysanych wiatrem trzcin. Drugą wizytówką jest głos tego ptaka, to niepowtarzalne buczenie „uup-wuump” często słyszane w okresie lęgowym. Samiec wydaje je co kilka sekund wysuwając głowę nisko nad wodę.
Niechętnie pokazuje się na otwartej przestrzeni, większość czasu spędza w trzcinach. Czatuje stojąc długo bez ruchu w płytkiej wodzie. Lata cicho, jak sowa i czasami nisko nad szuwarami. Prowadzi skryty i nocny tryb życia. Z reguły jest monogamiczny, choć zdarza mu się poligamia. Przylot III-IV, odlot X-XI, na terenach lęgowych spotykany od III-IX.
pokarm głównie żaby i rybki, skorupiaki, pijawki, duże owady wodne. Zdobycz chwyta w płytkiej wodzie lub na jej powierzchni.
gniazdo zbudowane z suchych trzcin umieszcza w szuwarach, trzcinach, gęstych kępach roślinności tuż nad powierzchnią wody.
ochrona objęty jest ochroną, choć ostatnio odnotowano spadek liczebności. Ważne jest zachowanie podmokłych terenów i spokoju w miejscu gniazdowania
jaja Od IV-VII samica składa 4-6 oliwkowobrązowych jaj o wym. 53x38 mm. Ona też wysiaduje samotnie przez 24-26 dni, a potem wodzi pisklęta. Młode przebywają przy gnieździe, a po ok. 2 miesiącach usamodzielniają się. Bąk wyprowadza jeden lęg w roku.
uwagi źródła: „Przewodni Ptaki” – Karel Hudec; „Zoologia dla leśników” – A. Haber, M. Nunberg
piśmiennictwo

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl