Dodano: 22 marca 2006
Skrzydła - tło obu par skrzydeł u samca i samicy śnieżnobiałe. U samca w okolicy tylnego kąta skrzydła przedniego może występować mała, czarna plamka. Odwłok od połowy długości do samego końca pomarańczowy, przy czym u samicy na końcu odwłoka występuje szczoteczka z pomarańczowych włosków.
Dymorfizm płciowy manifestuje się w budowie czułek, które u samca sa grzebykowate, a u samicy piłkowane.
Gąsienica ubarwiona czarno. Na grzbiecie i po bokach ciała ma pomarańczowe pręgi, a pomiędzy nimi białe pręgi. Jest odstająco owłosiona.
Poczwarka spoczywa w luźnym kokonie w ściółce lub w szczelinach kory, barwy ciemnobrunatnej z żółtymi włoskami.
systematyka Rząd: motyle (Lepidoptera)
Podrząd: wędzidełkowce (Heteroneura)
Nadrodzina: sówki Noctuoidea
Rodzina: brudnice (Lymnatriidae)
Rodzaj: kuprówka (Euproctis)
Gatunek: kuprówka złotnica ( Orgyia antiqua)
wygląd Skrzydła - tło obu par skrzydeł u samca i samicy śnieżnobiałe. U samca w okolicy tylnego kąta skrzydła przedniego może występować mała, czarna plamka. Odwłok od połowy długości do samego końca pomarańczowy, przy czym u samicy na końcu odwłoka występuje szczoteczka z pomarańczowych włosków.
Dymorfizm płciowy manifestuje się w budowie czułek, które u samca sa grzebykowate, a u samicy piłkowane.
Gąsienica ubarwiona czarno. Na grzbiecie i po bokach ciała ma pomarańczowe pręgi, a pomiędzy nimi białe pręgi. Jest odstająco owłosiona.
Poczwarka spoczywa w luźnym kokonie w ściółce lub w szczelinach kory, barwy ciemnobrunatnej z żółtymi włoskami.
występowanie Gatunek w całej Polsce pospolity. Spotykany w lasach liściastych i mieszanych, ogrodach i parkach. Może wyrządzać szkody w lasach.
tryb życia Dorosłe motyle pojawiają się pod koniec czerwca i spotyka się je do początków sierpnia. Gatunek zimuje w stadium młodej gąsienicy. Młode gąsienice przed zimowaniem często żerują gromadnie.
pokarm Gąsienice żerują na lipach (Tilia), toploach (Populus) i dębach (Quercus).
piśmiennictwo

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl