Dodano: 0 0000
wbrew nazwie nie jest czarna, lecz brązowa z wyraźnie jaśniejszą, szarą głową. Na wierzchu skrzydeł jasny pas. Od kani rudej różni się jednak ogólnie ciemniejszym ubarwieniem, brakiem białych plam na spodzie dłoni, czarnym dziobem ( u dorosłej k. rudej dziób jest żółty). Ale przede wszystkim zdecydowanie mniejszym wcięciem ogona. Obie płci nie mają dymorfizmu, czyli nie różnią się wyglądem.
Młode posiadają jasne plamkowanie na wierzchu i spodzie ciała i mają rozjaśnienia pod dłonią, czym trochę przypominają k. rudą (Adamski, Lontkowski 2003).
systematyka Rząd: szponiaste - Falconiformes
Podrząd: jastrzębiowce - Accipitires
Rodzina: jastrzębiowate - Accipitridae
wygląd wbrew nazwie nie jest czarna, lecz brązowa z wyraźnie jaśniejszą, szarą głową. Na wierzchu skrzydeł jasny pas. Od kani rudej różni się jednak ogólnie ciemniejszym ubarwieniem, brakiem białych plam na spodzie dłoni, czarnym dziobem ( u dorosłej k. rudej dziób jest żółty). Ale przede wszystkim zdecydowanie mniejszym wcięciem ogona. Obie płci nie mają dymorfizmu, czyli nie różnią się wyglądem.
Młode posiadają jasne plamkowanie na wierzchu i spodzie ciała i mają rozjaśnienia pod dłonią, czym trochę przypominają k. rudą (Adamski, Lontkowski 2003).
występowanie trzonem europejskiej populacji jest Rosja (50-70 tyś. par). Pozostałe 25-30 tyś. par rozkłada się głównie na 4 kraje: Szwajcarię, Francję, Hiszpanię i Niemcy.
W Polsce spotkać ja można głównie na pojezierzu Mazurskim, Pomorskim i Wielkopolskim oraz w dolinach większych rzek, np. Warty i Odry.
Podobnie jak jej kuzynka k. ruda, kania czarna również przebywa w pobliżu większych wód: jezior, dolin rzecznych, stawów rybnych, najchętniej w urozmaiconym krajobrazowo terenie. Lubi zarówno duże lasy różnego typu, jak i niewielkie zadrzewienia (Adamski, Lontkowski 2003).
pokarm jest drapieżnikiem słabo wyspecjalizowanym żywiącym się różnorodnie. Przy zbiornikach wodnych podstawą jej pożywienia będą ryby, na terenach rolniczych gryzonie i drobne ptaki. Duży udział w diecie ma również padlina, co jest charakterystyczne dla obu gatunków kań (Adamski, Lontkowski 2003).
gniazdo umieszcza w większych lasach, w zadrzewieniach, a nawet na samotnych drzewach czy słupach energetycznych poza lasem. Blisko skraju lasu (50-100 m) lub nad samym brzegiem zbiornika wodnego. Jeśli bardziej w głębi lasu, to na obrzeżu polany. Kanie czarne wybierają drzewa stabilne, ponad 80-letnie z reguły sosny, dęby a nad rzekami topole. Gniazdo jest umieszczone w górnej części korony, w rozgałęzieniu głównego pnia. Wyściółka gniazda jest tak samo charakterystyczna, jak u jej kuzynki k. rudej: szmaty, kawałki folii, sznurków, a nawet pudełka po papierosach itp. Niekiedy takie „ozdoby” zwisają z obrzeży gniazda. Wymiary - średnica: 50-80 cm; wysokość: 30-40 cm. (Adamski, Lontkowski 2003).

W odróżnieniu od kani rudej w gnieździe kani czarnej można znaleźć resztki ryb (Gotzman, Jabłoński).
ochrona do szczególnych zagrożeń należy obecnie zaliczyć zmiany w krajobrazie rolniczym, takie jak usuwanie oczek wodnych, zadrzewień śródpolnych, nieużytków, co wiąże się ze zmniejszeniem bioróżnorodności terenu. Z kolei budowa stopni wodnych na rzekach powoduje obniżenie poziomu wód gruntowych, co zaś doprowadza do zaniku terenów podmokłych, a nawet wysychania liściastych drzew nadrzecznych. Turyści i wędkarze ograniczają obszar łowiecki kani czarnej. A wyręby starych drzew uniemożliwiają założenie gniazd. Na śmietniskach dla odmiany ptaki mogą znaleźć trujące odpadki.
Od 1995 r. miejsca gniazdowania kań czarnych są objęte ochroną strefową (ścisła całoroczna 100m i 500 m od 1.III – 31.VIII. ). Liczebność par w Polsce: 500-700 (Adamski, Lontkowski 2003).
jaja na przełomie IV i V samica składa z reguły 2-3 jaja z prześwitem skorupy zielonkawym, z wyraźnymi porami. Wym: 54x43 mm. Znoszone są co 2-3 dni i wysiadywane przez ok. 5 tyg. przez samicę. Samiec w tym czasie poluje, przynosi pokarm i materiał na wyśiółkę. Po wykluciu się młodych samica przebywa z nimi ok. 2 tyg. Potem włącza się do łowów. Po 7 tygodniach potrafią już latać (1-a połowa lipca). W okolicach gniazda pozostają z rodzicami jeszcze przez miesiąc.
U kań czarnych jak i rudych nie występuje zjawisko kainizmu, tzn. silniejsze z rodzeństwa nie zabija młodszego.
Młode kań czarnych są bardzo charakterystyczne. Ponad centymetrowej długości biały puch tworzy na głowie kaptur nadający im rozczochrany wygląd (Adamski, Lontkowski 2003).
biologia kania czarna żyje do 20-25 lat, a w niewoli nawet do 30. Jest migrantem dalekiego zasięgu, bo zimuje na południe od Sahary. We wrześniu trudno ją już obserwować. Wraca z zimowiska na przełomie III i IV. Wówczas tokuje niezwykle widowiskowym lotem girlandowym: z dużej wysokości pikuje torem spiralnym najczęściej w okolice gniazda. Niekiedy samiec i samica pozorują ataki, a nawet na moment szczepiają się szponami. Głośno przy tym krzyczą wibrującymi dźwiękami.
Polowanie kani czarnej nie jest specjalnie widowiskowe, polega głównie na oblatywaniu na znacznych przestrzeniach różnorodnych środowisk w poszukiwaniu zdobyczy. Kiedy wypatrzy np. rybę, to rzuca się po nią w krótkim locie nurkowym. Nie zanurza się jednak, jak rybołów, lecz podejmuje ofiarę spod powierzchni wody podobnie jak bielik. Ptaki w locie chwyta dzięki zwrotności, w czym pomaga jej długi ogon. Ze zdobyczą dość długo krąży, zanim zacznie ją jeść. Dzięki zwinności podkrada zdobycz np. czaplom, co tłumaczy jej gniazdowanie w pobliżu czaplińców.
Pokarm zdobywa głównie na otwartych przestrzeniach nad wodami, na terenach rolniczych, mokradłach, obrzeżach lasów, śmietniskach i skrajach osiedli ludzkich.
Jest przywiązana do miejsca gniazdowego, choć samo gniazdo zajmuje z reguły najwyżej dwa lata. Inne zniesienia buduje jednak w okolicy starych gniazd (Adamski, Lontkowski 2003).
piśmiennictwo

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl