Dodano: 8 lutego 2011
szlak konserwowany wiosną 2014 r.; prowadzi na Dylewską Górę, z dużą różnicą poziomów wzniesień, zalecam przejechanie go w stronę przeciwną do opisu, ponieważ jest wtedy sporo długich zjazdów, szlak wyjątkowo widokowy, łączy Mała Pętlę Ostródzką ze szlakiem Wysoka Wieś - Grunwald
Dodano: 8 lutego 2011
zaprojektowany - nie oznakowany; Bardzo przyjemny szlak prowadzący prawie wyłącznie lasem, niebezpieczny na odcinku 400 m drogi krajowej nr 16, zalecam jechać wyłącznie w kierunku zgodnym z opisem, wymaga dokładnej mapy i umiejętności posługiwania się nią.
Dodano: 8 lutego 2011
zaprojektowany - nie oznakowany; szlak prowadzący w większości lasem i w ok. 1/3 asfaltem, po drodze dosyć ostry zjazd i podjazd pomiędzy Ostrowinem i Idzbargiem, oraz w okolicy jeziora Szeląg Mały, wymaga dobrej mapy i umiejętności posługiwania się nią
Dodano: 8 lutego 2011
zaprojektowany - nie oznakowany; Szlak umożliwiający objechanie jeziora Szeląg Wielki bezpiecznymi drogami, od Plichty wracamy szlakiem czerwonym, wymaga dobrej mapy i umiejętności posługiwania się nią
Dodano: 8 lutego 2011
Szlak dosyć długi konserwowany wiosną 2013, prowadzący dookoła Dylewskiej Góry drogami leśnymi i asfaltowymi również z fragmentami widokowymi, wbrew pozorom bez większych różnic wzniesień
Dodano: 8 lutego 2011
szlak oznakowany w 2008 i nie konserwowany od tego czasu - luki w oznakowaniu; Szlak widokowy z krótkim odcinkiem leśnym, może stanowić łącznik pomiędzy szlakami w okolicy Dylewskiej Góry a szlakami okolic Pola Bitwy Grunwaldzkiej

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl