Dodano: 0 0000
Rezerwat krajobrazowo-florystyczno-faunistyczny o powierzchni 969,33 ha.

Rezerwat ten obejmuje dolny odcinek rzeki Krutyni od Ukty do Mowego Miasta oraz jeziora Gardyńskie, Malinówko, Dłużec, Smolak oraz przyległe lasy, torfowiska i łąki.

W obrębie rezerwatu Krutynia jest rzeką szeroką (średnio około 20 m) i głęboką (2,7 m), o powolnym prądzie i silnie wykształconych meandrach. Rezerwat chroni teren Parku o najbogatszej florze i faunie jak np. 10 gatunków storczyków, rosiczkę, pływacze, pełnik europejski, orlik pospolity, złotogłów, sasanka łąkowa, oraz o stepowym charakterze: zawilec wielkokwiatowy i dzwonek boloński.
Gnieżdżą się tu rzadkie gatunki ptaków: bielik, rybołów, orlik krzykliwy, puchacz, żuraw, zimorodek, derkacz i wodniczka.
Dodano: 0 0000
Projektowany rezerwat o powierzchni 130 ha dla ochrony grądów o charakterze naturalnym z dużym udziałem lipy drobnolistnej, z domieszką grabu, klonu i pomnikowych dębów szypułkowatych oraz bogatym runie z takimi gatunkami , jak: gnieźnik leśny, fiołek przedziwny, żywiec cebulkowy, pokrywających wysokie wzgórza morenowe. Występują tu interesujące gatunki ornitologiczne jak: orlik krzykliwy, gołąb siniak, dzięcioł średni, brodziec samotny, żuraw, bocian czarny.
Dodano: 0 0000
Projektowany rezerwat o powierzchni 1 567,5 ha dla ochrony głębokiego, mezotroficznego jeziora o dużej głębokości (51 m), zasobnego w rybę łososiowatą - sielawę. W jeziorze tym występuje rzadki reliktowy skorupiak Pallasea quadrispinosa. Jezioro razem z otaczającymi je lasami tworzy wyjątkowo piękną krajobrazową scenerię , zwłaszcza w czasie zachodów słońca. Spotykamy tu rzadkie gatunki ornitofauny takie jak: bielik, puchacz, kania ruda, oraz żerujące tu czaple siwe.
Dodano: 0 0000
Projektowany rezerwat o powierzchni 108 ha dla ochrony lasów grądowych z dużym udziałem lipy drobnolistnej, grabu i dużą liczbą pomnikowych dębów szypułkowatych oraz bogatych runem; na uwagę zasługuje miodownik melisowaty, kokoryczka okółkowa, fiołek przedziwny, żywiec cebulkowy, a także fragment buczyny pomorskiej. Interesujące gatunki ornitologiczne występujące na tym terenie to: orlik krzykliwy, krogulec, gołąb siniak, dzięcioł średni, muchołówka, jarząbek.
Dodano: 0 0000
Rezerwat "Jasne" utworzony w 1988r., obejmuje jez. Jasne (pow. 11,19ha), jez. Luba (pow. 2,42ha), torfowisko oraz otaczające drzewostany. Łączna powierzchnia rezerwatu wynosi 106,30 ha. Jez. Jasne, skrajnie oligotroficzne, powstałe po wytopieniu bryły lodu zalegającej w grubych warstwach piasku, charakteryzuje się wyjątkową przejrzystością wody. Światło dociera do 14-15 m. Jest wyjątkowo ubogie, o wysokiej kwasowości wody (ph=4,3), co znajduje swoje odbicie w ubóstwie fauny i flory. Z kolei jez. Luba jest jeziorem dystroficznym otoczonym przez szerokie pło torfowe, ciągnące się wąską rynną w kierunku północnym. Rozwija się tam szerokie spektrum roślinności torfowiskowej począwszy od torfowiska niskiego, przez przejściowe do fragmentów zubożałej postaci torfowiska wysokiego. Specyfiką rezerwatu jest istnienie obok siebie tych dwóch zupełnie odmiennych układów przyrodniczych jakim jest ubogie jez. Jasne i zróżnicowane florystycznie jez. Luba.
Dodano: 0 0000
Rezerwat "Czerwica" - utworzony w 1957r. dla ochrony kolonii kormorana czarnego. Kolonia istnieje od 1934r. i gniazdują w niej oprócz kormoranów czaple siwe. Aktualnie znajduje się tu ok. 200 gniazd w większości zajmowanych przez kormorany. Największą liczebność kormoranów w kolonii obserwowano w latach 50. gdy występowało w niej ponad 900 gniazd.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl